Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Binalarda üst kat ile ulaşımın olması için kurulan yangın merdivenlerinin belirli bir standarta göre imal edilmesi gerekiyor. Bu ölçüler, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bulunmaktadır

Merdivenler
Sahanlık genişlikleri ile merpen kolu ölçüleri ve bunların yapısına ait koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Sahanlık ve Merdiven kolu Genişliği:
Ortak yangın merdiveleri, sahanlık konut yapılarında 1.20 metreden ve diğer yapılar için 1.50 metreden az olmaz. Bodrum ve çatı katlarına giden ortak merdivenler ile servis merdivenleri de bu ölçülere dahildir. Bu tarz merdivenler ahşaptan yapılmış olarak kullanılamaz. Merpenler evlerin dış cephesinden, ışıklıktan veya ortadaki ışıklıktan doğrudan ışık almalıdır. Ayrıca bütün merdivenlerin bodrum ve çatı katlarına ulaşması zorunluluk dahilindedir.
Bu yangın merdiveni basamak sayılarına ve sahanlık ölçilerine ait oranlar Türk Standartları Enstitiüsü’ne bağlıdır ve bu ölçülerin küçük olması durumunda bu standartların hükümleri geçerli sayılır. Yangın merdivenlerinin sağında ve solunda özürlülerle ilgili olan TSE standartlarına uygun küpeşte, kolluk ve korkuluk takılması zorunludur.

b) Merdiven Basamakları:
Bina içerisinde asansör bulunmuyorsa basamak yüksekliği 0.16 metreden fazla, asansör bulunuyor ise 0.18 metreden daha fazla olamaz.
Basamak genişliği hesaplanırken 2a+b = 60 ve 64 formülü göz önüne alınarak hesaplansa da bu genişlik minimum 0.28 metreden fazladır. Formül içerisindeki a harfı yüksekliği, b harfi ise genişliği sembol eder.
Balansmanlı merdivenlerdeki basamakların genişliği en dar kısımda 0.15 metre ve basamak ortasında da 0.28 metreden az genişlikte olamaz.
Bütün bu maddeler, yapı içindeki son katlarla irtibatlı çatı arasında çıkan merdivenlerde aranmaz.

c) Yangın merdivenleri:
Bir veya daha fazla kata sahip olan bütün binalarda yangın merdiveni yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yangın merdiveni komşu parsene 1.50 metreden daha fazla yaklaşmamalıdır. Açık veya kapalı bütün yüksek binalarda kapalı olarak düzenlenmelidir. Betonarme standartına uygun olarak yapılan yangın merdivenleri, kaygan olmayan ve güvenli bir yapıda inşa edilmelidir. Aynı zamanda ısıya ve dumana karşı sağlam olmak zorundadır.
Yangın merdivenlerinin basamak genişliği 0.25 metreden az ve yüksekliği 0.18 metreden fazla olmamalıdır. Basamakların her iki tarafında da küpeşte korkuluk ve kolluk takılması zorunludur.

KATEGORİLER

Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni İmalatı | Yangın Merdiveni Fiyatları | yangın merdivenci | yangın merdiveni imalatı | dairesel yangın merdiveni | makaralı yangın merdiveni |ucuz yangın merdiveni |yangın merdiveni firmaları |İstanbul yangın merdiveni

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ